Generator i Walidator

PESEL, NIP, REGON, nr dowodu osobistego, nr paszportu, IBAN

Uwaga! Danych wolno używać tylko do celów testowych!
PESEL
Data urodz.

Wiek

 M lub K     M     K
Nieprawidłowa data!
Wpisz dd/mm/rrrr
Nieprawidłowy wiek!
Dowód osobisty
NIP
REGON
 9 cyfr     14 cyfr
Paszport
IBAN
Walidator
{{wynikWalidacji}}
Walidator nie wymaga wybierania rodzaju sprawdzanej danej. Rodzaj ten jest ustalany automatycznie na podstawie cech wprowadzonego ciągu znaków.
Wszelkie ewentualne niedogodności generatora i walidatora danych proszę sygnalizować na poczta.abak@gmail.com
Uwaga! W temacie maila należy użyć frazy 'ABAK Generator Pesel'. W przeciwnym razie mail nie zostanie przeczytany.
Jeśli masz pomysł na udoskonalenie generatora lub walidatora daj znać. Może wspólnie uczynimy go lepszym.
 
© {{rok}} ABAK - Marek Okulewicz